domingo, 22 de enero de 2012

TEMA 14

TEMA 14: ESCOLA I SOCIETAT DIGITAL- experiències pedagògiques- recursos TIC-TAC

Escola Sunion, 1974. Alternativa pedagògica per la ESO i batxillerat.
Dos punts principals:
-    Partir del grup d’amics, partir del grup d’iguals. Grups per treballar sempre junts, amb els amics. De cada grup cada un es convertia en el monitor de matemàtiques, el de llengua, el de medi, etc... Ell es posava en contacte amb el monitor.

-    Utilitzar els mitjans audiovisuals:Primer era projector de diapositives, i a partir dels 80 ja tenia un estudi audiovisual on podien fer vídeo.
Té un valor d’aprenentatge personal. Narrativa de ficció, basant-se en una realitat real. Els alumnes quan la fan, projecten la consciència de quan insulten i tal. Els alumnes o expressen, però de manera que s’entén que no s’ha de fer. El fet de fer aquest muntatge, també fa valorar als alumnes i els sensibilitza i consciencia.
Hi ha coses que presentades en ficció, causen un precedent el l’infant que li servirà perquè li quedi i ell pugui evitar aquesta situació. Com l’exemple de la pel•lícula d’una nena que travessi la carretera.
La ficció surt de la realitat, a vegades cal veure la ficció per poder entendre o llegir la realitat.
Escoles TIC 2.0: Crida molt l’interès de l’alumnat. Permet respondre a les necessitats educatives específiques i especials.

Institut costa Llovera, materials digitals des de infantil a secundaria.  El professorat s’ha de reciclar.

Va sortir a la televisió el videoclip de Mikel Jackson. Llavors a Alacant i Madrid es van trencar cotxes a un pàrquing.
S’ha d’explicar que això és una metàfora. S’ha d’educar per poder interpretar la televisió. Cal fer lectura de la imatge a l’escola, sinó fem que els nanos no la entenguin i ho apliquin directament.
Per llegir i escriure s’ha d’aprendre a llegir, però per mirar la tele no val aprendre a llegir les imatges, per això és necessari que hi hagi algo que li digui el que sí i el que no es pot fer. Caldria que abans d’aprendre a escriure i llegir, s’ensenyés a aprendre a llegir les imatges, la tele. Ja que és algo que es veu des de petit. Abans que quan se sap llegir o escriure, ni tant sols parlar.

TEMA 13

TEMA 13: CENTRES AMB SISTEMA PEDAGÒGIC PROPI

La institució escolar és una realització pedagògica:
bases científiques (neurociència,psicologia, sociologia), intervenció dissenyada (pedagogia, didàctica, orientació escolar)

La pedagogia té una dimensió de disseny, d’inventar. Podria dir-se enginyeria pedagògica. Els pedagogs han de ser inventors.

Ha d’haver-hi una organització comuna, ben organitzada.
Cal que tinguem presents:
•    aportacions dels sistemes pedagògics del segle XX
•    marc de la política i legislació en una societat
•    necessitats generals dels ciutadans
•    necessitats particulars de grups socials o d'alumnes

Convé actualitzar lectures anteriors:
SISTEMA PEDAGÒGIC
SISTEMA PEDAGÒGIC I COMPETÈNCIES BÀSIQUES
No ens hem de limitar a rebre homenatge als pedagogs de la història, sinó que el que caldria fer és pensar i reflexionar sobre les seves teories per si es podrien aplicar a la societat d’avui en dia.
L’escola ha de ser centre de cultura per a tothom, nens i pares.

TEMA 12

TEMA 12: EDUCACIÓ COMUNICATIVA

Cal educar tenint en compte el moment actual en què estem.

S’ha de lligar l’acció, la decisió i el pensament. El pensament el fan els investigadors, que pensen com fer l’ensenyament, etc. La decisió la fa el departament, és qui diu com es fan les coses, l’administració. I l’acció la fan els mestres el dia a dia davant dels alumnes.
Els mestres intenten renovar dia a dia per tal de poder complaure les necessitats del mestre.
Les innovacions són coses noves que s’incorporen a l’escola com l’educació per a la salut.
Montessori fa un procés evolutiu a partir del desenvolupament de l’infant. Diu que cal crear unes condicions perquè el nen es pugui desenvolupar perfectament. Mètode natural de desenvolupament, sol per si mateix.
Decroly té un mètode molt més organitzat per al nen.
Freinet, més que mètode és un sistema pedagògic perquè incorpora tot el que hi ha a la societat a dintre l’escola. Hi ho contempla tot.
L’escola és un sistema de mediació, hi ha unes entrades i unes sortides. Ha d’estar ben compensat. Tot el conjunt fa que funcioni amb armonia, a la que falla un component, altera tot el sistema.
El nucli de l’escola és dintre l’aula, on hi ha la interacció entre professors i alumnes. Les línies van en totes direccions perquè tal com un dóna, l’altre rep, és recíproc.
https://docs.google.com/present/view?id=0AUoirwzTLBJ6ZGRqMzk3NzdfMjkyZG1oY3p2Z3Y&hl=ca
Cal que el mestre sigui capaç de tenir recursos per tal de cridar l’atenció als mestres. Molts cops la clau del comportament està en els nens, no s’han d’etiquetar. Exemple clar de Canque. Daniel penac?

Cal aprendre a tenir un coneixement per viure. Cadascú ha de trobar la seva manera.
Els dos motors necessaris són el mestre i l’alumne.

El mestra unitat psicofísica socialcultural
   adult equilibrat: raó-pensament, emoció-sentiments

L’alumne és una unitat psicofísica socialcultural menor en procés de construcció:  estabilitat-desestabilitat. Ha d’anar a prenent en moments d’estabilitat de desestabilitat.

Wallon?¿: El mestre ha de crear amb la motivació, voluntat i s’ho ha de creure.
Pràctica reflexiva: Els docents no treballem sols, treballem en equip i podem compartir experiències i donar-nos suport.

Escola ComuniCativa: L’escola que ha de conviure amb la societat de masses.
L’escola activa i els 30 punts de l’escola nova, ajusten l’escola a una societat de masses.
Freinet, incorpora la societat dintre l’escola i dissenyà el programari pedagògic.
Avui hem d’estar atents als mitjants de comunicació i ser capaços d’incorporar-los a l’escola.
No només l’educació és família i escola, sinó que és tota la societat que s’ha d’implicar en l’educació. (pacte per a la infància a Catalunya)

Llei d’educació de Catalunya de 2009
Carta de compromís educatiu
-    Hi faltes els mitjans de comunicació
Tots els ciutadans i ciutadanes han de ser capaços i compromesos en l'educació de la infància

TREBALL EN XARXA  (AL BLOG)

FMRenovacióPedagògicaCatalunya
Xarxes d'escoles verdes
Xarxa d'escoles Òmnium
Xarxa d'escoles Unesco
Xarxa d'escoles europea
Comenius regio Conference 2011   
Programes educatiu internacionals

TEMA 11